ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การซื้อชุดระบบภาพสำหรับห้องเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 21 ชุด (ซ.18/2566)

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *