ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ (ช่วงที่ 1) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด(ซ.13/2564)

20220421164949019

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *