ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทาสีภายนอกอาคารกองพัฒนานักศึกษา จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)(จ.18/2564)

ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาทาสีอาคารกองพัฒนานักศึกษา จ.18_2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *