ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การขายทอดตลาดยางรถยนต์และแบตเตอรี่เก่าที่เสื่อมภาพและใช้งานไม่ได้

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง การขายทอดตลาดยางรถยนต์และแบตเตอรี่เก่าที่เสื่อมภาพและใช้งานไม่ได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *