ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 250 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ชุดโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 250 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *