ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องพักนักศึกษาชาย จำนวน 6 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องพักนักศึกษาชาย จำนวน 6 รายการ
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 2)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *