ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดไมโครโฟน พร้อมกล้องบันทึกภาพ สำหรับห้อง ประชุม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อชุดไมโครโฟน พร้อมกล้องบันทึกภาพ สำหรับห้อง ประชุม ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) sponsors

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *