ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจะจ้างออกแบบงานปรับปรุงหลังคาอาคารมหาวชิราลงกรณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจะจ้างออกแบบงานปรับปรุงหลังคาอาคารมหาวชิราลงกรณ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง operabola

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *