ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบงานปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างออกแบบงานปรับปรุงหลังคาอาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *