ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนและทางสัญจร อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนและทางสัญจร อาคารเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *