ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *