ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงลานพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ หลังอัฒจันทร์ สนามกีฬาพระองค์ดำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) จ.6/2567

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงลานพื้นสนามกีฬาอเนกประสงค์ หลังอัฒจันทร์ สนามกีฬาพระองค์ดำ จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-biddind) จ.6/2567

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *