ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและทาสีอาคารอาคารมหาวชิราลงกรณ จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ.7/2567)

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงและทาสีอาคารอาคารมหาวชิราลงกรณ จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ.7/2567)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *