ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบไร้สาย จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องโทรศัพท์ตั้งโต๊ะแบบไร้สาย จำนวน 6 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *