ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบแคร่สั้น จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *