ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์จอแสดงผลประกอบห้อง MS 308 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์จอแสดงผลประกอบห้อง MS 308 พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *