ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงกั้นห้องทึบกระจกใส (พาทิชั่น) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงกั้นห้องทึบกระจกใส (พาทิชั่น) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *