ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 55 นิ้ว แบบทัชสกรีนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจอประชาสัมพันธ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขนาด 55 นิ้ว แบบทัชสกรีนพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *