การซื้อชุดระบบภาพและเสียงห้องเรียน Slop 160 ที่นั่ง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.15/2566)

SE15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *