การซื้อชุดเครื่องเสียงประกอบการแสดงนอกสถานที่ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด

SE13

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *