ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงสถานีสูบน้ำ (ส่วนทะเลแก้ว) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน

eb1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *