การซื้อระบบภาพหอประชุมพร้อมติดตั้ง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ระบบ (ซ.3/2566)

SE3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *