จ้างก่อสร้างพื้น คสล.สำหรับการติดตั้งโรงเรือนไฮโดรโปนิกส์ จำนวน 1 งาน

a15

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *