ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อชุดเครื่องเสียงห้องเรียน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.9/2565)

S9_2565 Edit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *