ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดปฏิบัติการอิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.19/2565)

S19_2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *