ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 คัน (ซ.14/2565)

S14_2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *