ประกาศผู้ชนะการเสอนราคาประกวดราคาซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 27 เครื่อง (ซ.12/2565)

S12_2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *