ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อชุดอุปกรณ์กระจายสัญญาณหลัก Core Switch และอุปกรณ์เชื่อมต่อกระจายสัญญาณอินเทอร์เน็ตห้องเรียนพร้อมกับซอฟต์แวร์บริหารจัดการและควบคุมการระบุตัวตนในการเข้าถึงระบบเครือข่าย ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.11/2565)

S11_2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *