ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงช่วงยูวี-วิสิเบิ้ลชนิดลำแสงคู่ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.10/2565)

S10_2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *