ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 59 เครื่อง (ครั้งที่ 2) (ซ.20/2565)

PKS20_2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *