ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการอัจฉริยะทางการพยาบาลกายวิภาคศาสตร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.17/2565)

PKS17_2565_compressed (1)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *