ประกาศประกวดราคาซื้อชุดห้องปฏิบัติการอัจฉริยะทางการพยาบาลพื้นฐานผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.16/2565)

PKS16_2565_compressed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *