ประกาศประกวดราคาซื้อชุดจำลองสถานการณ์หอผู้ป่วยวิกฤต พร้อมระบบบันทึกภาพและเสียง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 ชุด (ซ.15/2565)

PKS15_2565_compressed

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *