ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.7/2565)

J8_2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *