ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (จ.4/2565)

J4_2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *