ประกาศประกวดราคาซื้อหุ่นจำลองหญิงมีครรภ์แบบเต็มตัวฝึกการฟังเสียงหัวใจทารก ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 2 ชุด(ซ.14/2564)

20220421165853487

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *