ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ.21/2564

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ จ.21_2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *