ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ.20/2564)

ประกาศประกวดราคาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรู้การบริหารจัดการขยะ จ.20_2564

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *