ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงถนนรอบอาคารเวียงแก้ว จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (จ.14/2564)

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนนรอบอาคารเวียงแก้ว จำนวน 1 งาน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *