ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาปรับปรุงหอพักนักศึกษา ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

20220131131228648

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *