ขอแสดงความยินดีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามได้รับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง

 

วันนี้ (7 กุมภาพันธ์ 2565)
👌🏻⚖️ ผศ.ดร.ชุมพลเสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับมอบรางวัลองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง 🏆 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล โดยมี ผศ.ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร นางปาริชาติ อินทรพุก รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี นายอำพน กลีบปาน ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
นางอรทัย ยิ้มอ่ำ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการโครงการจัดตั้งกองคลัง และบุคลากร มรพส. ร่วมแสดงความยินดี ผ่านระบบออนไลน์ 💻 🤗

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *