ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง(งานปรับปรุงภายในอาคาร)จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะจ้างปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง (งานปรับปรุงภายในอาคาร (25ม.ค.65)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *