รู้ทันโควิด

ตอนนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และองค์การ​อนามัย​โลก (WHO) ได้จับมือกับ ขายหัวเราะ สำนักการ์ตูนชื่อดังบ้านเรา ปล่อยการ์ตูน “รู้ทันโควิด ฉบับพิเศษ” ออกมา เพื่อให้คนได้รู้จักกับโรค วิธีการป้องกันเชื้อ และการปฏิบัติตัวในช่วงนี้ในแบบเข้าใจง่ายๆ

​สามารถดาวน์โหลด​ไปอ่านกันได้แบบฟรีๆค่ะ
https://www.suanprung.go.th/web/news_ad/myfile/5ecf93e479f6d.pdf

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *