ประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา (covid-19)

ประกาศมาตรการให้ความช่วยเหลือนักศึกษา (covid-19)เพื่อนำไปแนบกับประกาศค่าบำรุงการศึกษาของมหาวิทยาลัยสำหรับบุตรข้าราชการ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่ http://finance.psru.ac.th

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *