การขายทอดตลาดที่นอนและเศษซากประตูไม้อัดที่ชำรุดเสื่อมสภาพและไม่สามารถใช้งานได้

20230317145154732

<iframe title=”financeNews” src=”http://finance.psru.ac.th/wp-content/uploads/2023/01/ประกาศผู้ชนะจ้างเหมาเช่เต็นท์ติดแอร์17ก.พ.65.pdf” width=”100%” height=”800″ frameborder=”0″ allowfullscreen=”allowfullscreen”></iframe>