การซื้อชุดระบบภาพสำหรับห้องเรียนคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 21 ชุด (ครั้งที่ 2) (ซ.25/2566)

SE25

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *