ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด ทรงสูง จำนวน 40 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บานเปิด ทรงสูง จำนวน 40 ตู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *