ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

eb11.66

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *