ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงติดตั้งตระแกรงกันนกพิราบอาคารเฉลิมพระเกียรติ ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 1 งาน

eb6

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *