ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จำนวน 30 อัตรา ระยะเวลา 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 1 งาน

ประกาศผู้ชนะ จ.9.65

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *